Home Klub Clenovia Podujatia Rekordy Vykony Foto
 

 
12. ročník, 30. december 2005 (piatok)


 
Dátum    : 30. december 2006 (sobota)
Miesto   : Autobus č. 52, 54, 56
       alebo osobným vlakom či električkou (3, 5, 11) do Rače a potom 10 min. pešo
       
Prezentácia : od 12.00 klub Impulz - Rača Rendez
Štart    : na námestí pred stánkom PNS
       14.00 h - detské kategórie
       14.30 h - hlavný pretek
Kategórie  
a trate   : - deti od 150 do 1500 m,
       - rekreační bežci 1500 m
       - hlavný pretek 5600 m
Štartovné  : deti zadarmo, dospelí 20 Sk
Šatne    : klub Impulz, bez sprchy. Usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci. 
       Cenné veci si odložte v sáčku u usporiadateľa (peniaze, doklady...)
Občerstvenie: V cieli čaj. 
Upozornenie : Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie, poznajúc svoj 
       zdravotný stav!!!
Informácie : Mgr. Dušan ŠTANCEL, Dopravná 21, 831 06 Bratislava
       0908 156 007, alebo +421 - 2 - 4488 7982 po 19.00 h. 
       Internet: www.macraca.vian.sk    Email: stancel@centrum.sk


www.macraca.vian.sk
Webmaster Jozef Bielik,    bielikj @ hotmail.com