Home Klub Clenovia Podujatia Rekordy Vykony Foto
 

 

 
 Názov:     Maratón, atletický klub Rača
 Forma:     Občianske združenie
 IČO:      31 748 031
 Adresa:    Dopravná 21,
         831 06 Bratislava
 Internet:   www.macraca.vian.sk
 Email:     macraca @ vian.sk
 Kontakt:    Mgr. Dušan ŠTANCEL,
         02-4488 7982 po 19.00 h.
         0908 156 007
 alebo     
 tréner žiakov: Ing. Jozef Bielik,
         0905 599 138,
         bielikj @ hotmail.com Tréning - Každý, kto má záujem športovať spolu s nami (rekreačne, výkonnostne i vrcholovo) je srdečne vítaný!
     
V letnom období sú tréningy na novej atletickej dráhe
vzadu za internátom Mladá Garda na Račianskej ulici.
Od 10. septembra v dňoch pondelok, streda a piatok vždy o 17:00 hod.

Ak ste dlhšie neboli na tréningu, overte si radšej deň a čas 
tréningu telefonicky u niektorého z trénerov.


 Mladá Garda - Ako nájdete štadión - How to get to the track

Električkou číslo 3, 5, 7, 11 po Račianskej ulici, vystúpite na zastávke pred internátom Mladá Garda
(na opačnej strane ulice je benzinová pumpa McDonalds) a obídete internát po pravej strane.


www.macraca.vian.sk
Webmaster Jozef Bielik,    bielikj @ hotmail.com